maandag 25 februari 2013

Controledictee 3

Dinsdag hebben we een groot dictee.
Hierin komen volgende regels aan bod:

1. Verenkelen na een lange klank.
bv. telefoon

2. Verdubbelen na een korte klank.
bv. uitstappen

3. Gewoon schrijven bij een andere klank.
bv. schilders

4. Verkleinwoorden: grondwoord + je, +tje, +pje, +etje.
bv. mandje , beertje, raampje, stemmetje

5. Woorden die eindigen met een doffe e in -elen, -eren en -enen.
bv. kriebelen, bladeren, regenen

6. Woorden die beginnen met een doffe e in be-, ge- en ver-.
bv. beroep, geschenk, verdriet

7. Banaanwoorden (woorden uit een vreemde taal die zich niet aan onze regels houden) bv. adres

8. ei of ij --> Woorden met een korte ei moet je leren.
bv. meisje

9. au of ou --> Woorden met au moet je leren.
bv. autobus

10. Een lange u voor de w schrijven we altijd kort.
bv. sluw

11. Eeuw, ieuw en uw: vergeet de u niet!
bv. nieuw

12. Sommige woorden lees je vr- maar schrijf je wr-. Deze woorden moet je leren. bv. wrat

13. Namen van kerkelijke e.a. feestdagen schrijf je met een hoofdletter.
vb. Pinksteren


14. aai, ooi, oei: je hoort een j maar je schrijft een i .
vb. haaien


15. g of ch: meestal schrijf je g, soms ch. Woorden met ch moet je onthouden!
vb. lichaam


16. gt of cht: na een korte klank schrijf je -cht. Behalve ligt, legt en zegt. Deze woordjes kan je onthouden.
vb. dichter

17. nk of ng: verlengen. Dan hoor je duidelijk de k bij nk. Ng is zonder k!
vb.  gangen, banken


18. Soms worden letters die niet worden uitgesproken, toch geschreven.  Deze woorden moet je onthouden.
vb. beestje, markt


Veel succes!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten