dinsdag 5 maart 2013

Weetje van de week

Apart en appartement


Waarom schrijven we in het Nederlands apart met één p
en appartement met twee p's?

Het verschil in spelling heeft te maken met de oorsprong van de woorden. Het Nederlandse woord apart komt van de Oudfranse woordcombinatie a part. In modern Frans is dat de combinatie à part.

Het woord appartement hebben we ook uit het Frans overgenomen, maar het gaat eigenlijk terug op het Italiaanse woord appartamento. Die vorm komt dan weer van apartamiento, het oude Spaanse woord voor appartement. De spelling met één p vinden we ook nog in het moderne Spaans bij het zelfstandig naamwoord apartamento en het werkwoord apartar ('afzonderen, uit elkaar plaatsen').


Dit wilden we weten toen we ons woordpakket opschreven...
Want bij een samenstelling moet je bij elk woorddeel apart de spellingsregels toepassen.

Bv boterham =           boter                     +               ham
                        lange klank => verenkelen                   hoor-woord

Bv boomstammen =           boom             +       stammen
                                             hoor-woord               korte klank =>verenkelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten